Masz temat? Zadzwoń!!! 506 200 102

Kolejne miliony na drogi dla powiatu wągrowieckiego

Zdjęcie aktualności Kolejne miliony na drogi dla powiatu wągrowieckiego fot. WRFM

We wtorek Starosta Wągrowiecki Tomasz Kranc oraz Wicestarosta Michał Piechocki podpisali z Wojewodą Wielkopolskim Michałem Zielińskim umowę na dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg rozbudowy ulicy Grzybowej w Wągrowcu.

Powiat Wągrowiecki otrzyma na to zadanie blisko 1 200 000 zł dofinansowania. Kwota ta, to 60 % kosztów kwalifikowalnych zadania. Całkowita wartość kosztorysowa inwestycji to ponad  2 163 000 zł.

- Modernizacja ulicy Grzybowej zwiększy bezpieczeństwo i komfort wszystkich uczestników ruchu - podkreśla Starosta Wągrowiecki Tomasz Kranc.

W ramach rozbudowy ulicy Grzybowej w Wągrowcu zaprojektowano m.in. ujednolicenie szerokości jezdni ulicy Grzybowej do 5,50 metrów, zapewnienie prawidłowego odwodnienia drogi poprzez wykorzystanie i ewentualną korektę odwodnienia istniejącego czy utwardzenie zjazdów do posesji. Warto przypomnieć, że w ubiegłym roku Powiat Wągrowiecki otrzymał z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dofinansowanie w wysokości 60 % inwestycji do przebudowy ulicy Antoniewskiej w Skokach. Wraz z zadaniami gminnymi na drogi w Powiecie Wągrowieckim trafi blisko 13 mln zł.

(Starostwo Powiatowe w Wągrowcu)