Masz temat? Zadzwoń!!! 506 200 102

Znowu jest problem z jakością jedzenia przygotowywanym przez firmę cateringową dla dzieci z wągrowieckich szkół i przedszkoli

Zdjęcie aktualności Znowu jest problem z jakością jedzenia przygotowywanym przez firmę cateringową dla dzieci z wągrowieckich szkół i przedszkoli Zdjęcie ilustracyjne | fot. WRFM

Świadczeniem usługi żywienia dzieci w szkołach podstawowych i przedszkolach w Wągrowcu, od początku roku szkolnego, zajmuje się firma P.W. Krzysztof Lewandowski z Bydgoszczy. Została ona wyłoniona w trybie postępowania przetargowego, bowiem przedstawiła najkorzystniejszą finansowo ofertę oraz wykazała się koniecznym doświadczeniem w zakresie zbiorowego żywienia. Posiadała również wszelkie niezbędne do realizacji umowy uprawnienia i zgody. W praktyce okazało się jednak, że świadczone usługi są na bardzo niskim poziomie jakościowym. Sygnały napływające od dyrektorów placówek edukacyjnych oraz od samych rodziców i dzieci okazały się na tyle niepokojące, że burmistrz, Jarosław Berendt, po kontroli, wystosował do firmy cateringowej pismo nawołujące do podjęcia natychmiastowych działań, które poprawią jakość świadczonych usług.

Jak informuje Urząd Miejski w przypadku 5-krotnego nałożenia na niego kary umownej następuje możliwość natychmiastowego rozwiązania umowy.

Mówił burmistrz, Jarosław Berendt.

Decyzja burmistrza pokierowana jest faktem, że po spotkaniu dyrektorów placówek objętych cateringiem oraz przedstawicieli Rady Rodziców z wykonawcą, które odbyło się w poniedziałek, gdzie zadeklarował on podjęcie działań naprawczych, zmiany, w jakości serwowanych posiłków, nie nastąpiły.

(Alicja Tylkowska)