Masz temat? Zadzwoń!!! 506 200 102

Rozpoczęło się przyjmowanie wniosków o rekompensatę za utrzymanie uchodźców z Ukrainy

Zdjęcie aktualności Rozpoczęło się przyjmowanie wniosków o rekompensatę za utrzymanie uchodźców z Ukrainy fot. WRFM

Gminy w całej Polsce przyjmują wnioski o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy. Wysokość świadczenia wynosi 40 zł na osobę dziennie. Urząd Miasta i Gminy Skoki sugeruje, by wnioski te złożyć do 14 kwietnia. Jest to uwarunkowane faktem, że wnioski złożone u Wojewody Wielkopolskiego do 15 kwietnia zostaną uwzględnione w zapotrzebowaniu na środki finansowe już teraz, a co za tym idzie wnioskodawcy otrzymają wcześniej wspomniane świadczenie. Wnioski mogą być składane w formie całościowej lub z tzw. dołu.

Kwestie tę tłumaczy Blanka Gaździak, sekretarz Urzędu Miasta i Gminy Skoki.

Następne zapotrzebowanie na środki finansowe za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, będzie wysyłane do Wojewody do 30 kwietnia. W tym przypadku wnioskodawcy muszą się zgłosić do magistratu do 29 kwietnia. Jak informuje skocki urząd koniecznością jest złożenie oświadczenia, że zapewniono zarówno zakwaterowanie, jak i wyżywienie przyjętej osobie i że nie zostało pobrane dodatkowe wynagrodzenie za wynajem ani inne świadczenia z tego tytułu. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Zasady przyjmowania wniosków i ich format w całej Polsce są identyczne i składa się je do Ośrodków Pomocy Społecznej przynależnych do danego powiatu. Na ich stronach można znaleźć linki do wydruku formularza, bądź ściągnąć je ze stron: epuap.pl i gov.pl. Wyjątek stanowi Gniezno, gdzie taki wniosek należy złożyć w Urzędzie Miejskim. Wzór wniosku został zatwierdzony przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

(Alicja Tylkowska)