Masz temat? Zadzwoń!!! 506 200 102

Od kwietnia mieszkańcy Chodzieży zapłacą więcej za odpady

Zdjęcie aktualności Od kwietnia mieszkańcy Chodzieży zapłacą więcej za odpady fot. WRFM

Mieszkańcy Chodzieży, którzy segregują śmieci od pierwszego kwietnia zapłacą o trzy złote więcej to znaczy 37 złotych za wywóz odpadów komunalnych. Kto tego nie czyni zapłaci podwójnie. Oczywiście od osoby, gdyż urzędnicy sprawdzą, czy zadeklarowana liczba osób zgadza się ze stanem faktycznym.
Decyzję podjęli nie jednogłośnie radni podczas ostatniej sesji. Dziewięciu głosowało „za” , trzech wstrzymało się od głosu. Dokładnie taka sama liczba rajców tego dnia nie obradowała.


Powodem podwyżki są koszty energii elektrycznej, paliwa, podwyżka minimalnej płacy, czy też większe koszty gospodarowania odpadami. Zastępca naczelnika chodzieskiego Wydziału Gospodarki Komunalnej Szymon Zychla wyjaśnił, że nowa stawka to połączenie kosztów odbioru, transportu, odzyskiwania odpadów i tworzenie punktu selektywnej zbiórki. Dochodzą opłaty związane z administracyjną obsługą systemu oraz możliwą edukacją ekologiczną.


Burmistrz Jacek Gursz zaapelował do mieszkańców o składanie deklaracji uczciwie. Urzędnicy wykryli dużo przypadków rozbieżności pomiędzy deklarowaną i faktyczną liczbą zamieszkujących posesję mieszkańców. Przepisy, które się zmieniły pozwalają na dokładniejszą weryfikację deklaracji. Kara za nieuczciwość to zapłacenie należności wstecz oraz wysokie odsetki.


Przypomnijmy, że odbiorem odpadów komunalnych na terenie Chodzieży zajmuje się pilska firma Altvater, która jako jedyna przystąpiła do przetargu.

(Cezary Kucharski)