Masz temat? Zadzwoń!!! 506 200 102

Klub radnych Bliżej Ludzi i burmistrz Wągrowca tracą większość w Radzie Miasta

Zdjęcie aktualności Klub radnych Bliżej Ludzi i burmistrz Wągrowca tracą większość w Radzie Miasta fot. Maciej Januchowski

Klub radnych Bliżej Ludzi i burmistrz Wągrowca tracą większość w Radzie Miasta. Podczas ostatniego, nadzwyczajnego posiedzenia przegrali wszystkie głosowania. Porządek sesji zwołanej przez burmistrza Jarosława Berendta przewidywał tylko trzy punkty dotyczące zmian w budżecie i wieloletniej prognozie finansowej, a także uchwalenie planu zagospodarowania przestrzennego na terenach nad Nielbą. Przeciwko byli radni niezależni, w tym Włodzimierz Naumczyk, który wcześniej był związany z klubem Bliżej Ludzi, a także radni klubu „Razem dla Wągrowca” i „Samorządność Wągrowiecka 2000”.

Dzień później Jarosław Berendt wydał oświadczenie, w którym prosi radnych, by ci jeszcze raz pochylili się nad proponowanymi projektami uchwał. Jeżeli radni nie zmienią zdania, to nie zostanie wybudowana ścieżka pieszo-rowerowa pomiędzy ulicą Nad Nielbą i Gnieźnieńską. Ta inwestycja została zapisana w odrzuconym projekcie zagospodarowania przestrzennego. Władze miasta chciały pozyskać na budowę ścieżki dofinansowanie. Termin składania wniosków mija we wrześniu.

Radni opozycji są gotowi na rozmowę z władzami miasta, ale te muszą chcieć dialogu. Zdaniem rajców burmistrz zamiast przekonywać do swoich pomysłów, narzuca je radzie, która powinna je po prostu przyjąć.

Poniżej publikujemy oświadczenie Jarosława Berendta.

Oświadczenie Burmistrza Wągrowca w związku z nieuchwaleniem przez Radę Miejską w Wągrowcu w dniu 26.08.2020 r.  Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Wągrowca – Doliny Rzeki Wełny w rejonie ulicy Piaskowej:

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego to dokument wnikliwie i szczegółowo opisujący  zasady gospodarowania na danym obszarze. Ten akt prawny określa między innymi to, w jaki sposób będzie modernizowana czy rozbudowywana infrastruktura techniczna i systemy komunikacji.

Odrzucony w środę dokument, dotyczy terenu bardzo istotnego ze względu na planowaną budowę ścieżki pieszo - rowerowej o wartości prawie 9 milionów złotych. Zaplanowana inwestycja mogłaby być zrealizowana przy dofinansowaniu z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na poziomie 85% kosztów inwestycji, a warunkiem ubiegania się przez miasto o środki zewnętrzne jest posiadanie miejscowego planu zagospodarowania dla tego terenu. Termin naboru kończy się we wrześniu, większość wymaganych dokumentów (wniosek, projekt, uzgodnienia) są gotowe. Jest to efekt wielu miesięcy ciężkiej pracy i olbrzymiego zaangażowania pracowników Urzędu Miejskiego w Wągrowcu, którym w tym miejscu bardzo dziękuję.

Zaprojektowana ścieżka o długości 1,1 kilometra  miałaby rozpoczynać się na wysokości ulicy Nad Nielbą (włączenie do ścieżki prowadzącej na Osiedle Wschód), a następnie  przebiegać przez ulicę Janowiecką, gdzie zaplanowano wybudowanie tunelu pod tą ulicą. Następnie trasa miałaby przecinać ulicę Piaskową, kończąc się na ulicy Gnieźnieńskiej (na wysokości ulicy Jankowskiej). Projekt zakłada budowę dwukierunkowej drogi pieszo – rowerowej o nawierzchni bitumicznej wraz z budową oświetlenia drogowego, zjazdów, kanalizacji deszczowej oraz pasa zieleni.  Ścieżka ma mieć 3,5 metra szerokości, a jej urozmaiceniem byłby tunel pod ulicą Janowiecką (pierwszy tego typu obiekt w Wągrowcu ) oraz kładki przez rzekę Wełnę i Nielbę.

Nie budzi wątpliwości, że tego typu infrastruktura jest bardzo potrzebna miastu. Na etapie uzgadniania planu nie zgłoszono do niego żadnych uwag. W związku z tym, że ścieżka w dużej części powstanie na terenach kolejowych, miasto już uzyskało konieczne zgody PKP, Wód Polskich, a także prywatnych właścicielem działek. Konsekwencją nieprzyjętego w środę miejscowego planu zagospodarowania jest blokada tej inwestycji. Miasto w tej sytuacji nie będzie mogło ubiegać się o środki zewnętrzne na ten cel z WRPO.   

W związku z powyższym zwracam się do radnych Rady Miejskiej w Wągrowcu o ponowne  pochylenie się nad tym ważnym dla mieszkańców projektem. Myślę, że w tej sprawie warto działać ponad podziałami. Jestem przekonany, że wszystkim nam zależy na rozwoju Wągrowca, poprawie jakości życia jego mieszkańców i w trosce o nasze wspólne dobro będziemy w stanie wypracować porozumienie w tej kwestii.

Jarosław Berendt

Burmistrz Miasta Wągrowca

 

(Maciej Januchowski)