Masz temat? Zadzwoń!!! 506 200 102

Kasa w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach została zlikwidowana

Zdjęcie aktualności Kasa w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach została zlikwidowana fot. UMiG Skoki

Kasa w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach została zlikwidowana z ostatnim dniem kwietnia. Od teraz wszelkie wpłaty z tytułu podatków i opłat lokalnych, a także innych należności na rzecz Gminy Skoki należy dokonywać na rachunek bankowy Gminy, prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Gnieźnie, Oddział w Skokach. Od dokonywanych wpłat gotówkowych bank nie będzie pobierał opłat. Numery kont do dokonywania płatności można znaleźć na stronie Urzędu.

(Alicja Tylkowska)