Masz temat? Zadzwoń!!! 506 200 102

Wójt Rogowa i mieszkańcy Izdebna nie chcą wieży telefonii komórkowej w centrum wsi

Zdjęcie aktualności Wójt Rogowa i mieszkańcy Izdebna nie chcą wieży telefonii komórkowej w centrum wsi fot. Sylwia Wysocka

Orange Polska wystąpiło do wójta gminy Rogowo Tomasza Michalczaka o ustalenie warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego, czyli budowę stacji bazowej telefonii komórkowej w Izdebnie. Inwestycja w centrum wsi spotkała się z protestem mieszkańców. Obecnie decyzja wójta jest odmowna ale Oragne przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Wójt wskazał już inną lokalizację na gruncie gminnym oddaloną od wsi, jednak decyzja lezy tu po stronie operatora telefonii komórkowej.

Radni większością głosów zadecydowali o podjęciu uchwały w której wyrazili sprzeciw wobec budowy. Ponad godzinę trwała dyskusja czy podejmowanie owej uchwały jest zasadne czy też nie w świetle kiedy wójt wydał już w sprawie budowy decyzję. Ostatecznie radny Stanisław Ciesielski podkreślił, że w sytuacji, kiedy inwestor odwoła się do SKO owa uchwała będzie wsparciem Rady Gminy dla wójta.  Więcej informacji w sprawie zebrała Sylwia Wysocka.