Masz temat? Zadzwoń!!! 506 200 102

Stypendia naukowe oraz nagrody dla uczniów z Mieściska

Zdjęcie aktualności Stypendia naukowe oraz nagrody dla uczniów z Mieściska fot. FB/ Przemysław Renn

Stypendia naukowe oraz nagrody dla uczniów przyznała jednogłośnie rada gminy Mieścisko na wniosek wójta Przemysława Renna. Trafiły do rąk dzieci uczęszczających do szkół podstawowych w Mieścisku oraz Popowie Kościelnym, które w minionym roku uzyskały średnią ocen minimum 5,5, a było to 21 osób. Uczniowie klas od pierwszej do siódmej dostali po 180 złotych płatne przez cały rok szkolny. Ci z klas ósmych rozpoczynający we wrześniu naukę w innej placówce otrzymali jednorazowo 1 800 złotych.


Ósemce uczniów przyznano nagrody edukacyjne po 500 złotych każda. Jest to gratyfikacja za udział w konkursach na szczeblu ogólnopolskim pod warunkiem, że przeszli do minimum wojewódzkiego etapu.


Uroczyste wręczenie wyróżnień odbyło się w gminnym domu kultury. Przybyli tam laureaci z rodzicami, a także dyrektorzy szkół. Nagrody, stypendia i listy gratulacyjne przekazali uczniom osobiście wójt oraz przewodnicząca rady miny.

(Cezary Kucharski)