Masz temat? Zadzwoń!!! 506 200 102

Ponad 1 800 000 złotych na zbieranie deszczówki w Wielkopolsce

Zdjęcie aktualności Ponad 1 800 000 złotych na zbieranie deszczówki w Wielkopolsce fot. UMWW

Ogłoszona została lista zadań, które otrzymają dofinansowanie z budżetu Województwa Wielkopolskiego w ramach programu retencjonowania i wykorzystywania wód opadowych z dachów obiektów użyteczności publicznej na terenie województwa wielkopolskiego w celu nawadniania terenów zielonych pn. „Deszczówka”. Do 18 gmin i 4 powiatów z Wielkopolski na realizację zgłoszonych projektów trafi ponad 1,8 mln zł.

Mówił wicemarszałek województwa wielkopolskiego Krzysztof Grabowski.

W ramach naboru złożono 26 wniosków, które zostały ocenione pod względem formalnym, z których 22 zostały zakwalifikowane do oceny merytorycznej zgodnie z regulaminem programu. W bieżącej edycji programu poziom pomocy finansowej wynosi maksymalnie 80% poniesionych kosztów kwalifikowalnych. Powiat chodzieski otrzymał blisko 57 tysiące złotych na dwa zadania. Jest to retencjonowanie wody na terenie DPS-u oraz Zespołu Szkół w Ratajach. Z samorządów regionu dofinansowanie otrzymała również gmina Margonin w kwocie 96 tysięcy złotych na budowę systemu magazynowania wody wykorzystywanej do nawadniania terenów zielonych na stadionie Klubu Sportowego Leśnik Margonin oraz gmina Oborniki, która otrzymała blisko 79,5 tys. zł na budowę i modernizację domów i ośrodków kultury oraz świetlic wiejskich.

(opr. Maciej Januchowski)