Masz temat? Zadzwoń!!! 506 200 102

Dług rozłożony na raty

Zdjęcie aktualności Dług rozłożony na raty

O dobrych informacjach jakie napłynęły z Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy, a mianowicie  o rozłożeniu na raty należności jaką gmina Mogilno ma zapłacić z uwagi na źle naliczony VAT ( z punktu widzenia urzędników skarbowych), poinformował nas burmistrz Karol Nawrot. Włodarz  przyznaje, że spłata jednorazowa wyliczonej kwoty byłaby ogromnym obciążeniem dla budżetu gminy i jej mieszkańców.

 

 

 wyjaśnia burmistrz Karol Nawrot.

Urząd Skarbowy zakwestionował odliczenia przez gminę podatku VAT podczas przekazania wybudowanej bieżni i sieci kanalizacyjnej podległym urzędowi spółkom. Urząd Skarbowy stoi na stanowisku, że kwota za którą zostało to przekazane była zbyt niska, nie była to wartość rynkowa, choć jak podkreśla burmistrz Karol Nawrot, nikt do końca nie potrafi powiedzieć jaka jest ta wartość rynkowa. Z punktu widzenia władz samorządowych Mogilna rozłożenie na raty jest optymalnym rozwiązaniem, choć nie ukrywają, że decyzja o zwrocie środków została przez mogileński ratusz zaskarżona.