Masz temat? Zadzwoń!!! 506 200 102

Budżet powiatu wągrowieckiego na 2020 rok przyjęty jednogłośnie

Zdjęcie aktualności Budżet powiatu wągrowieckiego na 2020 rok przyjęty jednogłośnie fot. WRFM

Radni powiatu wągrowieckiego na grudniowej sesji podjęli jednomyślnie uchwałę o planowanych dochodach budżetu w bieżącym roku, która weszła w życie 1 stycznia. Wynoszą one niespełna 89 milionów złotych. Obejmują dotacje celowe z zakresu administracji rządowej, wykonywane na mocy porozumień z odpowiednimi organami rządowymi, a także jednostkami samorządowymi.


Wydatki są wyższe o ponad siedem milionów siedemset tysięcy. Deficyt budżetowy będzie pokryty z emisji papierów wartościowych. Bieżące wydatki wynoszą prawie 85 mln, z czego ponad 70 milionów stanowią koszty utrzymania jednostek budżetowych w tym oświatowych.

mówił starosta Tomasz Kranc.


Więcej niż 50 milionów powiat wyda na wynagrodzenia i odprowadzane od nich składki. Na inwestycje i zakupy przeznaczy ponad 12 milionów.


Radni zaakceptowali mniej więcej 10 milionowy limit zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów oraz emisji papierów wartościowych. Wynikły w ciągu roku niespodziewany przejściowy deficyt można pokrywać do kwoty dwóch milionów. Sześć milionów to limit zobowiązań finansowych, jakie samodzielnie, czyli bez zgody radnych może zaciągać zarząd powiatu.


Ogólna rezerwa budżetowa wynosi ponad 103 tysiące złotych. Celowe natomiast więcej niż dwa miliony. Lwia część ponownie przeznaczona jest na wydatki związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych np. odprawy emerytalne, nagrody, dodatki czy uczniowskie stypendia.


Budżet został zrównoważony, ale braki istnieją. W tym momencie ponownie wracamy do funkcjonowania oświaty. Szacunkowo powiat musi dopłacić na ten cel z innych dochodów pięć milionów. Kolejnym mankamentem w budżecie jest na pewno brak znaczących inwestycji drogowych. Nie znaczy to, że w tym segmencie zauważymy całkowitą stagnację.

(Cezary Kucharski)