Masz temat? Zadzwoń!!! 506 200 102

Apel Sejmiku Województwa Wielkopolskiego do polskiego rządu ws. możliwości utraty funduszy unijnych dla Polski

Zdjęcie aktualności Apel Sejmiku Województwa Wielkopolskiego do polskiego rządu ws. możliwości utraty funduszy unijnych dla Polski fot. UMWW

Podczas poniedziałkowej sesji radni wojewódzcy przyjęli apel Sejmiku Województwa Wielkopolskiego do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie możliwości utraty funduszy unijnych dla Polski. Za przyjęciem apelu głosowało 21 radnych, przeciw było 9, wstrzymał się 1 radny. Treść apelu zaprezentował Jarosław Maciejewski, Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

Treść apelu:

„Sejmik Województwa Wielkopolskiego z najwyższym niepokojem przyjmuje fakt braku wypłaty środków z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) oraz informacje, że nieprzestrzeganie przez Polskę Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej doprowadzi do niemożności uzyskania przez nasz kraj funduszy z Unii Europejskiej w ramach nowej perspektywy finansowej 2021-2027, co w konsekwencji grozi Wielkopolsce zapaścią gospodarczą i zahamowaniem inwestycji. Podkreślamy, że Wielkopolska, zarówno jako Samorząd Województwa, jak i wchodzące w skład regionu powiaty i gminy odniosły ogromny sukces rozwojowy dzięki wykorzystywaniu funduszy unijnych z dotychczasowych perspektyw. Niemożność skorzystania z nowej perspektywy będzie dużym ciosem dla samorządów, zwłaszcza biorąc pod uwagę obecną sytuację związaną z rzeczywistością postcovidową, rosyjską napaścią na Ukrainę, koniecznością dywersyfikacji źródeł energii, rosnącą inflacją i panującą drożyzną oraz poważnym kryzysem w dostawach surowców energetycznych.

Sejmik Województwa Wielkopolskiego podkreśla, że polską racją stanu jest uruchomienie środków z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO). Dzięki funduszom tym realizowane mają być nowe inwestycje, które przyczynią się do przyspieszenia wzrostu gospodarczego, zwiększenia zatrudnienia oraz wzrostu PKB i zamożności polskiego społeczeństwa. Na przeszkodzie otrzymaniu przez Polskę środków w wysokości około 160 mld złotych z unijnego Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności, stoi niestety funkcjonowanie instytucji uznanych przez unijne organy za niewypełniające zasad praworządności, czyli Izby Dyscyplinarnej przekształconej obecnie w Izbę Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego oraz upolitycznionej Krajowej Rady Sądownictwa. Należy zwrócić uwagę, iż Polska zgodziła się na uzależnienie wypłat z Funduszu Odbudowy od kryterium praworządności podpisując porozumienie zawarte podczas szczytu Rady Europy w 2020 roku.

Sejmik Województwa Wielkopolskiego z wysokim zaniepokojeniem przyjmuje również pojawiające się informacje, że nieprzestrzeganie przez Polskę Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej doprowadzi do niemożności wykorzystania przez Polskę unijnych środków pomocowych dedykowanych państwom członkowskim, a w szczególności funduszy z polityki spójności oraz funduszy wspólnej polityki rolnej. W nowej unijnej perspektywie finansowej na lata 2021-2027 po raz pierwszy pojawił się bowiem horyzontalny warunek podstawowy, który nakazuje państwom członkowskim Unii Europejskiej, aby wszystkie działania finansowane z funduszy unijnych były wydatkowane z poszanowaniem zapisów Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Niewyeliminowanie na poziomie krajowym przepisów sprzecznych z Kartą Praw Podstawowych to działanie godzące w polską rację stanu, które doprowadzi do znacznego zubożenia obywateli i upadku gospodarczego, odbije się ruiną na finansach samorządów, osłabi polską walutę i znacząco nadszarpnie gospodarczą wiarygodność kraju, w tym relacje gospodarcze budowane przez polskie regiony.

Sejmik Województwa Wielkopolskiego apeluje do władz Rzeczypospolitej Polskiej o wyeliminowanie na poziomie krajowym przepisów godzących w Kartę Praw Podstawowych Unii Europejskiej i spełnienie wszystkich innych warunków pozwalających na wypłatę środków z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO)”.

Apel będzie przekazany Prezesowi Rady Ministrów RP, Marszałkowi Sejmu RP, Marszałkowi Senatu RP, Parlamentarzystom z Województwa Wielkopolskiego, Przewodniczącym Rad Powiatów Województwa Wielkopolskiego.

(UMWW)